Lifestyle
Pse të gjithë prindërit duhet të inkurajojnë pavarësinë e fëmijëve?
Demokracia
09:02 | 30 Maj 2024

Share:

Zhvillimi i pavarësisë tek fëmijët është një pjesë kyçe e rritjes së tyre. Heqja dorë graduale e përgjegjësive i lejon fëmijët të zhvillojnë aftësitë e nevojshme për jetën e përditshme. Duke kryer në mënyrë të pavarur detyra të thjeshta, të tilla si veshja ose përgatitja e vakteve të thjeshta, fëmijët fitojnë besim dhe një ndjenjë pavarësie.

Psikologia e fëmijëve dhe edukatorja Jaimie Bloch veçoi disa arsye të tjera në Instagram se pse është e rëndësishme të inkurajohet pavarësia tek fëmijët.

1: Nxit besimin dhe vetëvlerësimin, si dhe motivimin dhe këmbënguljen në shkollë.

2: Nxit besimin në aftësi, duke i lejuar fëmijët të ndihen nën kontrollin e jetës së tyre. U jep atyre besimin se janë të aftë të kujdesen për veten, gjë që i bën ata të qëndrueshëm ndaj sfidave.

3:Kontribuon në një ndjenjë kontrolli mbi jetën dhe neutralizon ndikimin negativ të stresit dhe ankthit.

4: Zhvillon një nivel të vetëdijes dhe ndjeshmërisë ndaj të tjerëve që i mëson ata të ndihmojnë njerëzit përreth tyre, shkruan Index.hr.

5: Marrja e vendimeve dhe zgjedhjeve kontribuon në përgjegjësinë dhe të kuptuarit se veprimet kanë pasoja në jetën reale.

6: Ai i ndihmon ata të zhvillojnë aftësi të rëndësishme: zgjidhja e problemeve, marrja e vendimeve dhe të ngjashme, p.sh. planifikimi, peshimi i të mirat dhe të këqijave, marrja e vendimeve të informuara dhe organizimi i ideve në veprime.

 

Të ngjashme